ارتقاء حساب کاربری
انواع پکیج های حساب کاربری ویژه را در زیر مشاهده می نمایید

ارتقاء حساب کاربری

1 Month
کاربر ویژه

$9.99

$0.32 در روز

 • پرداخت امن
 • امنیت بالای فایل ها
 • انتخاب روش پرداخت:

3 Months
کاربر ویژه

$19.99

$0.21 در روز

 • پرداخت امن
 • امنیت بالای فایل ها
 • انتخاب روش پرداخت:

6 Months
کاربر ویژه

$34.99

$0.19 در روز

 • پرداخت امن
 • امنیت بالای فایل ها
 • انتخاب روش پرداخت:

1 Year
کاربر ویژه

$59.99

$0.16 در روز

 • پرداخت امن
 • امنیت بالای فایل ها
 • انتخاب روش پرداخت:

7 Days
کاربر ویژه

$5,000.00

$714.29 در روز

 • پرداخت امن
 • امنیت بالای فایل ها
 • انتخاب روش پرداخت:

مزایای حساب کاربری ویژه

دانلود مستقیم و بدون معطلی
بدون تبلیغات.
دانلود همزمان نامحدود.
حداکثر سرعت دانلود ممکن
پشتیبانی از نرم افزار مدیریت دانلود
ذخیره سازی نامحدود.
فایل های موجود در حساب کاربران ویژه تا وقتی کاربر ویژه باشند برای همیشه نگهداشته میشود.
آپلود فایل تا 2.00 GB in size.
بدون محدودیت در دانلود
قیمت پایین در هر روز.
بدون اشتراک.